Zmień tempo audio

rzyspieszenie lub zwolnienie prędkości odtwarzania. Wybierz plik i określ tempo