Hãy xóa tiếng hát trong bản nhạc và tạo nhạc nền. Hãy chọn bản nhạc và cài đặt tiếng hát