• Về
 • Quyên tặng
 • Tách nhạc cụ khỏi một bài hát

  Chia nhạc thành các phần riêng biệt với các thuật toán do AI hỗ trợ

  Giọng hát và cách ly

  Bộ phân tách nhạc do AI hỗ trợ

  Ứng dụng này cho phép tách nhạc thành từng luồng riêng lẻ như giọng hát, âm trầm, bộ gõ và cho phép bạn cân bằng lại âm lượng riêng lẻ của chúng. Đây là cách đơn giản nhất để tải nhiều bản nhạc từ bất kỳ bài hát nào.

  Sau khi bạn chọn một bài hát, trí thông minh nhân tạo sẽ tách nhạc thành các gốc: giọng hát, âm trầm, trống và những thứ khác. Quá trình xử lý thường mất khoảng 1 phút.