Xác định phím và BPM

Phân tích âm nhạc và tìm Key, Scale và BPM cho bất kỳ bài hát nào

Cách xác định nhịp bài hát

Ứng dụng này phân tích âm nhạc và ước tính cao độ và nhịp độ [ví dụ: A ♭ major, 120 bpm]. Bạn có thể tải lên nhiều tệp cùng một lúc. Thời gian xử lý mất vài giây.

Thay đổi khóa & BPM

Sử dụng công cụ Thay đổi âm điệu , bạn có thể chuyển bài hát sang một phím và nhịp độ khác.

Nhấn vào nhịp độ

Công cụ nhấn nhịp độ cho phép bạn tính toán nhịp độ nhịp độ mỗi phút bằng cách nhấn vào phím khoảng trắng theo nhịp điệu hoặc nhịp điệu.

Quyền riêng tư và Bảo mật được đảm bảo

Đây là ứng dụng không có máy chủ. Các tệp của bạn không rời khỏi thiết bị của bạn