Bắt nhịp

hãy nhấn vào nút cách hoặc bấm chuột vào vùng dưới đây

--.-
số nhịp trong 1 phút