Cắt bản nhạc

Cắt bài hát hoặc xóa một phần của bài hát.Hãy chọn bản nhạc và đoạn trích

Cách cắt bản nhạc

Ứng dụng chúng tôi cho phép bạn biên tập, chỉnh sửa, cắt ghép, xử lý và xuất một file âm thanh có sẵn. Bạn có thể cho thêm hiệu ứng tăng âm lượng dần ở đầu bản nhạc và hiệu ứng giảm âm lượng dần ở cuối bản nhạc.

Việc xử lý được thực hiện chỉ trong vòng vài giây,cuối cùng bạn sẽ nhận được bất kỳ định dạng tệp âm thanh phổ biến nào bạn muốn.

Bạn có thể làm việc trực tiếp trên web, không cần tải xuống, có thể dùng qua smartphone.
Hoàn toàn bảo mật: các file của bạn sẽ không chuyển đi đâu hết.