Ghi Âm

Cho phép truy cập vào thiết bị micrô của bạn

Ghi Âm Online

Đây là một ứng dụng ghi âm trực tuyến miễn phí ghi lại âm thanh từ micrô. Nó có sẵn cho các thiết bị di động.

Âm thanh nổi

Micrô âm thanh nổi cho âm thanh nổi thực sự. Micrô đơn âm có thể cho âm thanh nổi đơn hoặc âm thanh nổi giả.

Hiệu ứng & Trình chỉnh sửa âm thanh

Sau khi ghi xong, bạn có thể chỉnh sửa đoạn âm thanh - cắt bất kỳ đoạn nào, điều chỉnh bộ cân bằng và hồi âm

Quyền riêng tư và Bảo mật được đảm bảo

Đây là ứng dụng không có máy chủ. Các tệp của bạn không rời khỏi thiết bị của bạn