Thay đổi âm điệu

Thay đổi cao độ và nhịp độ của bài hát bằng cách điều chỉnh phím nhạc và thanh trượt bpm

Pitch Shifter trực tuyến miễn phí

Ứng dụng này thay đổi cao độ bài hát và / hoặc tốc độ phát lại bằng cách sử dụng một trong những thuật toán chuyển cao độ tốt nhất. Phím nhạc, thang âm và bpm sẽ được tự động phát hiện.

Bạn có thể dễ dàng chuyển nhạc sang một phím khác và thay đổi nhịp độ bằng cách điều chỉnh phím dịch chuyển cao độ và thanh trượt bpm.

Đặc trưng

  • Phân tích âm nhạc và tìm khóa nhạc, thang âm và bpm
  • Thay đổi cao độ âm thanh
  • Tăng hoặc giảm tốc độ phát nhạc

Quyền riêng tư và Bảo mật được đảm bảo

Đây là ứng dụng không có máy chủ. Các tệp của bạn không rời khỏi thiết bị của bạn