Thay đổi âm điệu

Nâng cao hoặc giảm thấp cao độ. Chọn bản nhạc và lựa chọn độ cao của âm điệu