Thay đổi âm điệu

Nâng cao hoặc giảm thấp cao độ. Chọn bản nhạc và lựa chọn độ cao của âm điệu

Âm điệu bản nhạc

Ứng dụng sẽ thay đổi âm điệu bản nhạc nhưng vẫn giữ nhịp độ của nó. Việc xử lý được thực hiện chỉ trong vòng vài giây.

Phù hợp cho chuyển đổi nhạc beat, ghi âm và âm nhạc.