Thay đổi nhịp điệu

Thay đổi tốc độ chơi bản nhạc. Hãy chọn bản nhạc và chọn nhịp điệu cho nó