• Cách nó làm việc
 • Tự bắt nhịp
 • Xác định nhịp bài hát

  Phân tích bản nhạc và xác định (số nhịp trong 1 phút). Hãy chọn các file nhạc cần xử lý

  Phân tích nhịp online

  Ứng dụng phân tích các file nhạc và xác định nhịp của nó. Ứng dụng có thể phân tích bất kỳ bài hát nổi tiếng nào, nhưng có thể xác định lỗi các bản nhạc mà có nhiều nhịp. br>
  Bạn có thể làm việc trực tiếp trên web, không cần tải xuống, có thể dùng qua smartphone.
  Hoàn toàn bảo mật: các file của bạn sẽ không chuyển đi đâu hết.