Công cụ tìm âm sắc bài hát

Phân tích âm nhạc và tìm chìa khóa âm nhạc. Hãy chọn các file nhạc cần xử lý